خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال جدید

خرید ویلا چمستان سند دار ۳۵۰ (۰) جدید ۲۱
چمستان
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا مبله محمودآباد ۳۴۹ (۰) جدید ۳۳
محمودآباد
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا جنگلی ۳۴۸ (۱) جدید ۱۶
آمل
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۵۰ متر
قیمت ویلا : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد شهرکی ۳۴۷ (۰۰) جدید ۳۱
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۳۶۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا مبله محمودآباد ۳۴۵ (۳) جدید ۱۶
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۱۰ متر
قیمت ویلا : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال ۳۴۴ (۲) جدید ۱۵
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۱۶۰ متر
 • بنا بنا ۱۴۰ متر
قیمت ویلا : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا چمستان جنگلی ۳۴۶ (۴۵) جدید ۴۵
چمستان
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۹۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا مدرن محمودآباد ۳۴۳ (۲) جدید ۴۹
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۳۶ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال شهرکی سند دار ۳۴۲ (۲) جدید ۲۴
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۱۸۰ متر
 • بنا بنا ۱۱۰ متر
قیمت ویلا : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید ویلا شمال ویژه

خرید ویلا مبله محمودآباد ۳۴۹ (۰) ویژه ۳۳
محمودآباد
 • خواب ۴
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد شهرکی ۳۴۷ (۰۰) ویژه ۳۱
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۳۶۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا مبله محمودآباد ۳۴۵ (۳) ویژه ۱۶
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۱۰ متر
قیمت ویلا : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا چمستان جنگلی ۳۴۶ (۴۵) ویژه ۴۵
چمستان
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۹۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا مدرن محمودآباد ۳۴۳ (۲) ویژه ۴۹
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۳۶ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال شهرکی سند دار ۳۴۲ (۲) ویژه ۲۴
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۱۸۰ متر
 • بنا بنا ۱۱۰ متر
قیمت ویلا : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال جنگلی ۳۳۰ (۱) ویژه ۲۳
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۶۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا محمودآباد کد ۳۳۵ (۱) ویژه ۲۸
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۳۰۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال دوبلکس نماسنگ ۳۴۱ (۲) ویژه ۲۸
چمستان
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۶۵ متر
 • بنا بنا ۲۴۰ متر
قیمت ویلا : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا لوکس شهرکی ۳۳۹ (۱) ویژه ۳۹
آمل
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۴۰ متر
 • بنا بنا ۲۰۰ متر
قیمت ویلا : ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا شمال ۳۴۰ (۲) ویژه ۱۸
محمودآباد
 • خواب ۲
 • زمین زمین ۲۶۰ متر
 • بنا بنا ۱۲۰ متر
قیمت ویلا : ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال نیم پیلوت ۳۳۳ (۲) ویژه ۲۷
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۴۰۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال دوبلکس سه خواب ۳۲۷ (۱) ویژه ۱۷
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۴۰ متر
 • بنا بنا ۱۷۰ متر
قیمت ویلا : ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در شمال نیم پیلوت استخردار ۳۲۶ (۱) ویژه ۲۱
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۸۰ متر
 • بنا بنا ۱۵۰ متر
قیمت ویلا : ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شمال ۳۳۲ (۱) ویژه ۲۳
محمودآباد
 • خواب ۳
 • زمین زمین ۲۲۰ متر
 • بنا بنا ۱۸۰ متر
قیمت ویلا : ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
راهنمای خرید ویلا شمال
ویلا مستقل چیست