۱۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۶۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۸۰
بنا بنا ۷۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۰۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۲۰
بنا بنا ۲۴۰
خواب ۳
حمام حمام ۳
قیمت فروش : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۳۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۳۰
بنا بنا ۱۸۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۲۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۷۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۲۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۹۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۷۰۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۲۰
بنا بنا ۱۶۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۴۰۰
بنا بنا ۲۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۳۰۰
بنا بنا ۱۳۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۱۴
بنا بنا ۱۴۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۵
بنا بنا ۱۰۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۵۰
بنا بنا ۱۸۵
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۱۲۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۴
بنا بنا ۱۱۵
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۹۰
بنا بنا ۱۷۰
خواب ۲
حمام حمام ۲
قیمت فروش : ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۵۰۰
بنا بنا ۱۵۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۰۰
بنا بنا ۱۰۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۲۸۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۲
حمام حمام ۱
قیمت فروش : ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۴
خرید ویلا شمال
زمین زمین ۱۲۰۰
بنا بنا ۴۰۰
خواب ۴
حمام حمام ۴
قیمت فروش : ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    • صفحه 2 از 2
    • 1
    • 2

خرید ویلا شمال

ویلا شهرکی

معنای شهرک در فرهنگ لغت معین  1. شهر کوچک 2. مجموعه مسکونی دارای آب، برق، گاز، خیابان و...


ویلا شهرکی یکی از ابداعات خوب و مفید در حوزه ساخت و ساز و فروش ویلا شمال است که به دلایل مختلفی وارد حوزه بازار شمال کشور شده است. همانطور که شهرهای بزرگ به دلیل کمبود فضای ساخت و ساز به آپارتمان‌ ها و حتی شهرک‌ های یزرگ و کوچک مجتمع روی آوردند، این سبک سازه ها در ساخت ویلا در شمال نیز به همین دلیل شکل گرفته است و اتفاقا با مزیت هایی که دارد با استقبال بسیاری از مردم مواجه شده‌ اند.

ویلا شهرکی


ویلا شهرکی نسبت به ویلا های مستقل در شمال کشور متفاوت است و قوانین و اصول حاکم بر ویلا شهرکی نیز متفاوت است. بنابراین کسانی که در این سبک ویلا ها زندگی می‌کنند باید به قوانینی که برای شهرک وضع شده است پایبند باشند و به حقوق سایر ساکنین شهرک احترام بگذارند. با وجود اینکه زمان بسیاریست که ویلا ها به صورت ویلا شهرکی در شمال نیز ساخته می شوند، هنوز هم بسیاری از گردشگران با این نوع سازه‌ آشنایی ندارند و نحوه خرید ویلا شهرکی در شمال و فروش ویلا شهرکی را نمی ‌دانند.

به همین منظور،ویلاطور در این مطلب به یک تعریف کلی از ویلا شهرکی خواهد پرداخت و آن را شرح خواهد داد. پس با ویلاطور همراه باشید تا خرید ویلا شهرکی شمال را بیشتر بشناسید.

ویلا شهرکی چیست ؟


به مجموعه ویلا هایی که در داخل یک محدوده محصور و معمولا دارای مشاعاتی از قبیل پارک، استراحتگاه مهمان، نگهبانی 24 ساعته، درب ورود کنترلی، خیابان بندی های اصولی و.... باشد ویلا شهرکی گفته می شود.

 همچنین تمامی این خدمات و مشاعات فقط در اختیار ساکنان و صاحبان ویلا شهرکی هست و لا غیر.

همچنین دارای هیئت امنا بوده و تمامی هزینه بین اعضا تقسیم شده و شهرک قوانین داخلی خود را دارد و ورود و خروج فقط برای صاحبان و افرادی که کارت مهمان دارند امکان پذیر می باشد که باعث بالابرد سطح امنیت در محیط شهرک می شود.

برخی به جای خرید ویلا شمال، ترجیح می‌دهند که زمین خریده و ویلای خود را داخل شهرک بسازند. کسانی هم که زمین خود را داخل شهرک می‌خرند مشمول قوانین می‌شوند.

ویلا شهرکی

مزایای ویلا شهرکی


شاید در نگاه اول بسیاری از خریداران از ویلا شهرکی و سیستم آن ایراد بگیرند و بهانه ‌های مختلفی در مورد آن ذکر کنند. اما ویلا شهرکی مزایایی دارد که برای خریداران جذاب است و آنها را به خرید ویلا شمال مشتاق می کند. این مزایا به ترتیب در ادامه مطلب ذکر شده اند:

 

امنیت ویلا شهرکی


 ویلا شهرکی شمال از لحاظ امنیتی در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این امنیت از ویلا های معمولی یا مستقل در شمال بیشتر است.

همه سازنده ها که به ساخت ویلا مشغول هستند برای آن سیستم نگهبانی و حراست و دوربین مداربسته در نظر می‌گیرند و نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرند که از ورود افراد ناشناس به محوطه ویلا شهرکی جلوگیری کنند. در ضمن تردد در محیط ویلا شهرک تحت نظارت این سیستم حراست صورت می‌گیرد و حتی اگر در ویلا حضور نداشته باشید، نیازی به گرفتن نگهبان نخواهید داشت.

قیمت ویلا شهرکی شمال


 سازنده های ویلا شهرکی از کمترین فضای ممکن نهایت بهره را می ‌برند و این فضا را به ویلا هایی با تراکم بالا و با طراحی تقریبا یکسان اختصاص می‌دهند. البته در بعضی شهرک های شمال ویلا های شهرکی در طرح های مختلف و در بعضی دیگر در 1 یا 2 تیپ طراحی و ساخته می شوند. از طرفی سازنده ها به دلیل حجم مصرف بالای مصالح ساختمانی و مواد اولیه خود را به صورت عمده تهیه می‌کنند و هزینه تهیه این مواد برای آنها بسیار کم تمام می‌شود. همچنین زمینی که  سازنده های ویلا شهرک می خرند در متراژهای بالا است و به همین دلیل زمین را با قیمت کمتری خریداری می کنند. همچنین استاد کارها به دلیل گرفتن کار زیاد بر روی چند ویلا به صورت یک جا دست مزد کمتری را دریافت میکنند.

تمام این ها باعث می شود اگر قیمت ویلا را با ویلا مستقل مقایسه کنید متوجه خواهید شد که قیمت بسیار پایین ‌تری دارند و از لحاظ اقتصادی به سود خریداران است.

خرید ویلا شهرکی

مدارک ویلا شهرکی شمال


همچنین ویلا شهرکی باید دارای پروانه شروع

ساخت باشد که این مدرک به این معنا هست

که ویلا از سمت بنیاد مسکن دارای مجوز شروع ساخت است.

و بعد از آن باید دارای پایان کار و ثبت نام سند باشد.

البته برخی سازندگان پس از صدور بنچاق

به دلیل مشغله کاری اقدام به اخذ دفترچه‌ مالکیت نمی‌کنند،

که معامله این املاک با مبایعه ‌نامه

در دفتر املاک مسکن صورت می‌گیرد.

با این حساب چون سند شواریی

توسط ماموران رسمی دولت،

اثبات صحت و اصالتشان بررسی شده دارای رسمیت

و امنیت بالایی هستند. سند شورایی

معمولا در روستا ها یا شهر های کوچکی

که دارای شورای محلی هستند تنظیم میشود.

با استفاده از سند شورایی به راحتی

از دهیاری محله با هزینه دولتی می توان درخواست سند تک برگ کرد.

انشعابات ویلا  شهرکی در شمال


 تامین امکانات اولیه مخصوصا

انشعابات مانند آب، برق و گاز

برای یک ویلا بسیار مهم است

و حتی در برخی موارد با دردسر های

زیادی همراه است. اما کسانی

که ویلا شهرکی در شمال می‌خرند

از این مشکل به دور هستند

و وظیفه گرفتن مجوز بر عهده

سازنده ی شهرک خواهد بود.

بنابراین کسانی که ویلای خود

را از شهرک‌ ها تهیه می‌کنند می‌توانند

اطمینان داشته باشند که

وضعیت امکانات اولیه ویلا واضح است

و نیازی به نگرانی در این زمینه نیست.

خرید ویلا شهرکی شمال


ویلا شهرکی خرید و فروش ویلا شهرکی در شمال کشور ایران مازندران خرید ویلا فروش ویلا در شمال خرید ویلا شهرکی در شمال ویلا شهرک شرایطی اقساطی چکی بلند مدت کوتاه مدت ویلا فروشی ویلا مدرن و لوکس داخل شهرک جنگلی در شمال مازندران ویلا مازندران ویلا با دید همزمان به دریا و جنگل ویلا استخردار شیک راهنمای خرید ویلا همکف فلت نیم پیلوت دوبلکس نیم دوبلکس تریبلکس خرید ویلا شهرکی لوکس شیک لاکچری خرید ویلا متراژ بالا وسیع بزرگ ویلا شهرک محمودآباد نوشهر نور رویان محمودآباد آمل چمستان سعادت آباد خرید ویلا در رامسر ویلا شهرکی محموداباد ویلا نوشهر ویلا شهرکی چمستان ویلا سرخرود ویلا شهرک جنگلی ساحلی کوهستانی کوهپایه ای .

خرید و فروش ویلا شهرکی در شمال

کیفیت زمین و ساختمان ویلا شهرکی


 ساخت ویلا و مجتمع در کنار هم نیاز

به رعایت برخی نکات استاندارد دارد

و این نکات استاندارد شامل آماده سازی زمین

نیز می‌شود. در حقیقت سازنده ای

که بر روی یک پروژه سرمایه‌ گذاری می‌کند

و پول خود را صرف ویلا می‌کند، نمی‌تواند

ریسک کند و مجتمع خود را بر روی یک زمین

بی کیفیت و نامناسب ایجاد کند.

بنابراین هنگام خرید ویلا اطمینان داشته باشید

که زمین ویلا از لحاظ استاندارد

در سطح مناسبی قرار دارد و در زمان

استفاده دچار مشکل نمی‌شود.

zillow / wikipedia / wikipedia
آنچه که میخواهید را نمی توانید پیدا کنید؟

با ما تماس بگیرید


09038999118