خرید ویلا شمال شهرکی محمودآباد
قیمت ویلا : ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمین زمین ۲۴۰
بنا بنا ۱۳۰
خواب ۳